Postaráme sa o Vás naši odborníci sú Vám k dispozícií

RNDr. Petr Fořt, Csc.

RNDr. Petr Fořt, Csc.

Špecializácia : Hlavný garant programu Nutričnej typológie

Prax : 20 rokov v oblasti športovej fyziológie

Vyštudoval fyziológiu na UK v Prahe, prax získal postupne v klinickej biochémii, imunochémii a športovej fyziológii a dietológii – poslednému odboru sa venoval takmer 20 rokov. Je autorom desiatok vedeckých prác, zaoberajúcich sa fyziológiou, biochémiou a výživou vo vrcholovom športe.

Súbežne pôsobil ako externý lektor na niekoľkých vysokých školách, ako lektor postgraduálneho vzdelávania poradcov pre výživu a v súkromných kurzoch trénerov fitness a kulturistiky.

MUDr. René Vlasák

MUDr. René Vlasák

Špecializácia : prednosta kliniky Centra preventívnej starostlivosti

Program : autor programu Prevencia 2000

Patrí k externým pracovníkom a pomáha nám presadiť štandardy WHO na poli primárnej prevencie.

MUDr. Alica Miedzinská

MUDr. Alica Miedzinská

Špecializácia : spracovanie biochemických vyšetrení krvi

Prax : od roku 1996

Absolventka 3. Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej. Prednáša na 1. Lekárskej fakulte UK a vo Svete zdravia má na starosti spracovanie biochemických vyšetrení krvi. Zúčastňuje sa tiež vývoja nových preventívnych a záchytných zdravotných programov Sveta zdravia.

MUDr. Ondřej Nývt

MUDr. Ondřej Nývt

Špecializácia : výživové poradenstvo a vývoj nových doplnkov stravy

Predtým pracoval v IKEM (Institut klinické a experimentální medicíny) na kardiochirurgii. Je členom odbornej lekárskej rady Sveta zdravia, spoluautorom Komplexnej nutričnej typológie. Teraz sa venuje vzdelávaniu špecialistov Sveta zdravia. Jeho úlohou je spájať poznatky modernej medicíny s výživovým poradenstvom. Taktiež sa podieľa na vývoji nových doplnkov stravy.

Go Top