Funkcionalita

ID Publishera:
Vaše ID nájdete v administrácii v sekcii "Môj profil" > "Osobné detaily" > "Referral ID
Thank You Page URL:

Farby formulára

Farba pozadia formulára:
Farba pozadia tlačidla:
Farba pozadia tlačidla - hover:
Farba textu tlačidla:

Ohraničenia

Zakrivenie ohraničenia tlačidla:

Font

Font:
Veľkosť písma tlačidla:

Texty

Text tlačidla:


Návštevníka musíte jasne upozorniť na to, že je konzultácia platená a to v hodnote 7,90€

Iné

Externý CSS súbor:
Google Analytics ID: